SAĞLIK Haber Girişi : 26 Kasım 2008 12:00

Ekim ayı KİK kararları yeni kazanımlar getiriyor

Diyanet-Sen?in Ekim 2008 Kurum İdari Kurul taleplerinin bir çoğunu kabul eden Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan mutabakat metni şöyle:

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURUM İDARİ KURULU

TOPLANTISI KARARLARI

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 22 nci maddesi uyarınca 23.10.2008 Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı Kurum İşvereni ile Yetkili Sendika Diyanet-Sen temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu Diyanet İşleri Başkanlığı?nda toplanmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Açılış konuşmaları yapılarak Kurum İdari Kurulu Toplantısı?nın hayırlara vesile olması temenni edilmiştir.

Kurum İdari Kurulu Başkanı ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR başkanlığında toplanan kurul,  gündem gereği görev dağılımı yaparak Başkan vekilliğine Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet YILDIZ?, Raportör üyeliğe ise Diyanet-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri M.Hadi ERDOGMUŞ seçilmiş ve görüşmeye geçilerek aşağıdaki kararları almıştır.

 

1- Özürlü veya sürekli hastalığı sağlık raporu ile belirlenen görevlilerin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi giderleri ve harcırahların ödenmesinde sorun yaşanan müftülüklerin Başkanlığa bildirilmesi,

2- Hizmet içi eğitim kursu planlamalarında hizmette kıdemin dikkate alınması,

3- Hac, Umre ve yurtdışı görevlendirmelerinde merkezi sınav yapılarak görevlilerin aldıkları puanlara göre değerlendirilmesi,

4- Kur'an Kursu Müdürlerinin il ve ilçede görev yapan memurların yaz döneminde ek ders ücretinden faydalanmaları için girişimlerde bulunulması,

5- Mahallinde yapılan hizmetiçi eğitim kurslarının, kursiyerleri için iaşe ve ibatesi karşılanabilecek il ve ilçe merkezlerinde yapılması,

6- Sadece Müezzinlik kadrosu bulunan tek görevli camilerin kadrolarının imkanlar ölçüsünde İmam Hatiplik kadrosuna çevrilmesi,

7- TDV Hastanelerinde DİB çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin yapılacak tetkikleri için para alınmaması,

8- 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personelin sözleşme şartlarının 2008 yılı toplu görüşmeleri mutabakat metnine uygun hale getirilmesi konusunda çalışmaların sürdürülmesi,

9- Hizmeti başarı ile tamamlayıp, emekli olan din görevlilerine teşekkür belgesi verilmesi,

10- Müftülüklerde gerçekleştirilen iş ve işlemler ile amir-memur ilişkilerinde dürüstlük, tarafsızlık, nezaket ve saygı duygularının geliştirilmesi ve tahkir-tezyif edici söz ve davranışlardan uzak olunması,

11- Cami elektrik giderlerinin Diyanet hizmetlerine destek sağlamak amacıyla kurulan Hayri Vakıflar tarafından karşılanması konusunda çalışma yapılması,

12- Güvenlik görevlisi olmayan eğitim merkezlerine kadro tahsis edilmesi konusunda çalışma yapılması.