ASAYİŞ Haber Girişi : 20 Haziran 2014 13:03

Erzurum’da 2013’de 25 kişi intihar etti...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 yılı İntihar İstatistikleri açıkladı. 
TÜİK verilerine göre; Ölümle sonuçlanan intihar sayısı, 2013 yılında 3 bin 189 oldu. İntihar edenlerin yüzde 72,7’sini erkekler, yüzde 27,3’ünü kadınlar oluşturdu. Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2013 yılında yüz binde 4,19 oldu. Diğer bir ifade ile her yüz bin kişiden dördü intihar etti.
İNTİHAR HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL YÜZ BİNDE 9,33 İLE KARAMAN OLDU
Kaba intihar hızı illere göre incelendiğinde, 2013 yılında kaba intihar hızının en yüksek olduğu il yüz binde 9,33 ile Karaman oldu. Karaman ilini yüz binde 7,54 ile Ardahan, yüz binde 7,22 ile Bingöl ve yüz binde 7,09 ile Elazığ izledi. Kaba intihar hızının en düşük olduğu il ise yüz binde 0,74 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane ilini yüz binde 1,54 ile Rize, yüz binde 2,29 ile Tokat ve yüz binde 2,34 ile Yalova izledi.
İNTİHARLAR EN FAZLA YAŞLI NÜFUSTA GÖRÜLDÜ
Yaşa özel intihar hızları incelendiğinde, yüz binde 8,08 ile en fazla intihar olayı “75+” yaş grubunda görülürken en az intihar olayı yüz binde 4,56 ile “35-39” yaş grubunda görüldü. Kaba intihar hızının en yüksek olduğu yaş grubu, erkeklerde yüz binde 14,63 ile “75+” yaş grubunda, kadınlarda ise yüz binde 5,52 ile “15-19” yaş grubunda görüldü.
İntihar sayıları yaş grubu ve cinsiyete göre incelendiğinde, yaş grupları arasındaki cinsiyet farklılığının belirgin olduğu görüldü. 15 yaş altı intiharlar hariç tüm yaş gruplarında erkek intiharlarının kadın intiharlarından daha fazla olduğu tespit edildi. Cinsiyetler arasındaki farklılığın en yüksek olduğu yaş grubunun “25-29”, en az olduğu yaş grubunun ise “15-19” olduğu görüldü.
İNTİHAR EDEN KİŞİLERİN %53,8’İNİN İNTİHAR NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ
İntihar eden kişilerin 2013 yılında yüzde 53,8’inin intihar nedeni tespit edilemedi. İntihar eden kişilerin yüzde 16,1’i “hastalık”, yüzde 9,3’ü “aile geçimsizliği”, yüzde 6,9’u “geçim zorluğu”, yüzde 3,3’ü “hissi ilişki ve istediği ile evlenememe”, yüzde 1,9’u “ticari başarısızlık” ve yüzde 0,5’i ise “öğrenim başarısızlığı” nedeniyle intihar etti.
İNTİHAR EDENLERİN YÜZDE 50,9’U KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ
İntihar edenlerin 2013 yılında yüzde 50,9’u kendini asarak intihar etti. İntihar şekilleri arasında yüzde 25,5 ile “ateşli silah kullanmak” ikinci sırada, yüzde 9,4 ile “yüksekten atlamak” üçüncü sırada, yüzde 6 ile “kimyevi madde kullanmak” dördüncü sırada geldi.
İNTİHAR EDEN KİŞİLERİN YÜZDE 38,4’Ü İLKOKUL MEZUNUYDU
İntihar eden kişilerin 2013 yılında yüzde 38,4’ü “ilkokul mezunu” idi. İlkokul mezunlarını yüzde 14,2 ile “lise ve dengi okul”, yüzde 10,4 ile “ilköğretim” ve yüzde 9,9 ile “ortaokul ve dengi” mezunları takip etti.
EN FAZLA İNTİHAR OLAYI EVLİ OLAN KİŞİLERDE GÖRÜLDÜ
İntihar edenlerin yüzde 48,8’i “evli", yüzde 38,4’ü “hiç evlenmemiş”, yüzde 5,6’sı ise “boşanmış” kişilerdi. İntihar eden kişilerin medeni durumu ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde en fazla “evli” olanların intihar ettiği görülürken, kadınlarda “evli” olanların yanında “hiç evlenmemiş” kadın intiharlarının da yüksek olduğu görüldü.
Öte yandan 2013 yılında, ölümle sonuçlanan intihar sayısı, Erzurum’da 25, Erzincan’da 10 ve Bayburt’ta 2 oldu.