ustilanlar
04 Aralık 2020 Cuma
Anasayfa > KÜLTÜR - SANAT > İlçe Müftülüğü Yeterlik Belgesi Sınavı Duyurusu

İlçe Müftülüğü Yeterlik Belgesi Sınavı Duyurusu

09.03.2009 16:15 12 14 16 18 yazdır
İlçe Müftülüğü Yeterlik Belgesi Sınavı Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı?ndan;

Diyanet İşleri Başkanlığınca Sınav Yönetmeliği?nin 5 ve 6 ncı maddeleri gereği olarak Teşkilatımızda halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışan ve Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği?nin 6. maddesinin ilgili bent ve alt bentlerinde ön görülen ve aşağıda belirtilen şartları taşıyan istekliler arasında ilçe müftülüğü yeterlik belgesi sınavı yapılacaktır.

İlçe müftülüğü yeterlik belgesi sınavı Başkanlık Merkezinde, sözlü ve uygulamalı olarak  yapılacaktır.

Sınava alınacak adaylarda aranan şartlar:

1-Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

2-Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak, ancak doktora yapmış olanlarda bu şart aranmaz,

3- Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam sekiz yıl görev yapmış olmak ve bu sürenin en az iki yılını Başkanlık teşkilatında vaiz veya dengi görevlerde çalışmış olmak.

  

Müftülük yeterlik sınavına katılmak isteyenler 11.05.2009 tarihi, itibariyle yukarıda belirtilen şartları taşımış olmaları gerekmektedir.

 

Müftülük yeterlik sınavına katılmak isteyenler İş Talep Formlarını 30.04.2009 tarihine kadar Forma eklenecek aşağıdaki belgelerle birlikte Başkanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı Atama 1 Şubesi Müdürlüğüne Ulaştıracaklardır.

 

Duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan ve yukarıda belirtilen  tarihlerden sonra yapılacak müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 Müftülük yeterlik belgesi sınavına girecek adaylara sınav giriş belgeleri sınav tarihinde Başkanlık Atama I  Şubesi Müdürlüğünce verilecektir.  

Müftülük Yeterlik Belgesi Sınavı 11.05.2009 tarihinde başlamak üzere bitinceye kadar Başkanlık Merkezinde  yapılacaktır.

Adaylar, sınava alınabilmeleri için ?Sınava Giriş Belgesi? ile birlikte nüfus cüzdanlarını yanlarında bulunduracaklardır.

Sınav Yönetmeliğinin 14 ncü maddesi gereğince sözlü ve uygulamalı sınav ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve başarılı sayılmak için her birinden en az 70 puan alınması şarttır.

 

İş Talep Formuna eklenecek belgeler;

Öğrenim durumunu gösterir  birimince tasdikli diploma veya belge (diploma yabancı ülkeden alınmış ise YÖK den verilmiş denklik belgesi), müftülük, eğitim merkezi müdürlüğü ve birimlerince verilecek hizmet cetveli, 3 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafın arkasına adı, soyadı ve TC kimlik numarası yazılacaktır).

İlçe Müftülüğü Sınav Konuları

a) Kur?anı Kerim

f) Fıkıh

b) Arapça

g) Dini ve Mesleki Genel Kültür

c) Tefsir

h) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat

d) Hadis

ı) Hitabet

e) Kelam

 

 

 

 

 

Kategorinin Diğer Haberleri